ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

An toàn, chắc ăn, Chúng tôi luôn được người chơi lựa chọn và tin cậy..Khi lấy số các bạn cứ yên tâm mà đánh và đợi mang tiền về nhà
icon-dong-hungole-blog (518)ĐỀ ĐẦU – ĐUÔI MIỀN BẮC 1 ngày giá 1.000.000 VNĐ

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
15+16+17+18 CHÚC MỪNG NĂM MỚI  XUÂN 2018
14/02/2018  Đầu 7-Đuôi 1 Win 
13/02/2018  Đầu 8-Đuôi 9 Win 
12/02/2018  Đầu 9-Đuôi 9 Win 
11/02/2018  Đầu 6-Đuôi 8 Win 
10/02/2018  Đầu 8-Đuôi 1 Win 
09/02/2018  Đầu 2-Đuôi 5 Win 
08/02/2018  Đầu 7-Đuôi 5 Win 
07/02/2018  Đầu 2-Đuôi 5 Win 
06/02/2018  Đầu 9-Đuôi 5 Win 
05/02/2018  Đầu 2-Đuôi 9 Win 
04/02/2018  Đầu 4-Đuôi 3 Win 
03/02/2018  Đầu 0-Đuôi 1 Win 
02/02/2018  Đầu 7-Đuôi 3 Win 
01/02/2018  Đầu 5-Đuôi 1 Win 
31/01/2018  Đầu 4-Đuôi 8 Win 
30/01/2018  Đầu 2-Đuôi 9 Win 
29/01/2018  Đầu 4-Đuôi 7 Win 
28/01/2018  Đầu 5-Đuôi 1 Win 
27/01/2018  Đầu 8-Đuôi 3 Win 
26/01/2018  Đầu 4-Đuôi 5 Win 
25/01/2018  Đầu 6-Đuôi 8 Win 
24/01/2018  Đầu 5-Đuôi 7 Win 
23/01/2018  Đầu 0-Đuôi 2 Win Đầu 0
22/01/2018  Đầu 6-Đuôi 2 Win Đầu 6
21/01/2018  Đầu 3-Đuôi 9 Win Đầu 3-Đuôi 9
20/01/2018  Đầu 6-Đuôi 3 Win Đầu 6-Đuôi 3
19/01/2018  Đầu 2-Đuôi 3 Win Đầu 2
18/01/2018  Đầu 0-Đuôi 2 Win Đầu 0
17/01/2018  Đầu 0-Đuôi 9 Win Đầu 0-Đuôi 9
16/01/2018  Đầu 4-Đuôi 6 Win Đuôi 6
15/01/2018  Đầu 9-Đuôi 8 Win Đầu 9-Đuôi 8
14/01/2018  Đầu 2-Đuôi 1 Win Đầu 2-Đuôi 1
13/01/2018  Đầu 6-Đuôi 8 Win Đầu 6
12/01/2018  Đầu 7-Đuôi 7 Win Đầu 7-Đuôi 7
11/01/2018  Đầu 3-Đuôi 9 Win Đuôi 9
10/01/2018  Đầu 8-Đuôi 4 Win Đuôi 4
09/01/2018  Đầu 6-Đuôi 2 Win Đầu 6-Đuôi 2
08/01/2018  Đầu 0-Đuôi 8 Win Đầu 0-Đuôi 8
07/01/2018  Đầu 5-Đuôi 4 Win Đầu 5
06/01/2018  Đầu 8-Đuôi 9 Win Đầu 8-Đuôi 9
05/01/2018  Đầu 0-Đuôi 5 Win Đầu 0-Đuôi 5
04/01/2018  Đầu 7-Đuôi 9 Win Đầu 7
03/01/2018  Đầu 1-Đuôi 7 Win Đầu 1-Đuôi 7
02/01/2018  Đầu 3-Đuôi 1 Win Đầu 3-Đuôi 1
01/01/2018  Đầu 8-Đuôi 2 Win Đuôi 2
31/12/2017  Đầu 5-Đuôi 9 Win Đầu 5-Đuôi 9
30/12/2017  Đầu 5-Đuôi 3 Win Đuôi 3
29/12/2017  Đầu 7-Đuôi 3 Win Đầu 7-Đuôi 3
28/12/2017  Đầu 0-Đuôi 7 Win Đầu 0
27/12/2017  Đầu 1-Đuôi 6 Win Đầu 1-Đuôi 6
26/12/2017  Đầu 0-Đuôi 2 Win Đầu 0
25/12/2017  Đầu 6-Đuôi 3 Win Đầu 6-Đuôi 3
24/12/2017  Đầu 8-Đuôi 6 Win Đầu 8-Đuôi 6
23/12/2017  Đầu 6-Đuôi 5 Win Đầu 6
22/12/2017  Đầu 2-Đuôi 1 Win Đầu 2-Đuôi 1
21/12/2017  Đầu 5-Đuôi 8 Win Đầu 5-Đuôi 8
20/12/2017  Đầu 3-Đuôi 8 Win Đuôi 8
19/12/2017  Đầu 1-Đuôi 8 Win Đầu 1-Đuôi 8
18/12/2017  Đầu 7-Đuôi 5 Win Đầu 7-Đuôi 5
17/12/2017  Đầu 4-Đuôi 5 Win Đầu 4
16/12/2017  Đầu 4-Đuôi 5 Miss
15/12/2017  Đầu 3-Đuôi 1 Miss
14/12/2017  Đầu 8-Đuôi 1 Win Đầu 8
13/12/2017  Đầu 7-Đuôi 2 Win Đầu 7-Đuôi 2 
12/12/2017  Đầu 4-Đuôi 9 Win Đầu 4-Đuôi 9 
11/12/2017  Đầu 2-Đuôi 0 Win Đuôi 0
10/12/2017  Đầu 7-Đuôi 8 Win Đầu 7-Đuôi 8
09/12/2017  Đầu 9-Đuôi 2 Win Đầu 9-Đuôi 2
08/12/2017  Đầu 2-Đuôi 8 Miss
07/12/2017  Đầu 5-Đuôi 3 Win Đầu 5-Đuôi 3
06/12/2017  Đầu 6-Đuôi 4 Win Đầu 6-Đuôi 4
05/12/2017  Đầu 5-Đuôi 7 Win Đuôi 7
04/12/2017  Đầu 4-Đuôi 3 Win Đuôi 3
03/12/2017  Đầu 0-Đuôi 9 Win Đầu 0-Đuôi 9 
02/12/2017  Đầu 7-Đuôi 9 Win Đầu 7
01/12/2017  Đầu 1-Đuôi 6 Win Đầu 1-Đuôi 6